Đăng ký Logo - Nhãn hiệu

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2008 13:56 người quản trị
In
Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 

1. Nhãn hiệu là gì?
- Theo Điều 4 - Khoản 16 - Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 thì Nhãn hiệu là dấu
hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
- Nhãn hiệu được coi là một thứ tài sản của doanh nghiệp (tài sản trí tuệ).
- Nhãn hiệu bao gồm Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.


2. Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu ?

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu không có tính chất bắt buộc nhưng nếu không đăng ký,sẽ dẫn đến các rủi ro:

         Thực tế đã chứng minh một số trường hợp một số trường hợp nhãn hiệu đã tồn tại và phát triển từ rất lâu nhưng chưa đăng ký đã bị bị các Công ty ở nước ngoài đăng ký trước ở Việt nam và thị trường nước ngoài. Như vậy, các tổ chức, cá nhân nói trên không được sử dụng nhãn hiệu của mình tại các thị trường đó nếu họ không có cơ may thắng kiện giành lại quyền sở hữu nhãn hiệu của mình. Trong tình thế này, sẽ rất phức tạp và phải chi phí rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc khiếu nại.

3. Để đăng ký một nhãn hiệu cần phải làm gì?

Chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn;

  2. Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nếu nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của chữ nước ngoài đó;

  3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế (nếu biết).

  4. Bản sao Giấy phép Đăng ký kinh doanh có công chứng (1 bản);

  5. 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm);

  6. Bản sao đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch sang tiếng Anh nếu có (phải được nộp trong vòng 01 tháng sau khi nộp đơn).