Tư vấn pháp luật hợp đồng

Thứ hai, 14 Tháng 4 2008 15:24 người quản trị
In
Người dùng đánh giá: / 2
Nghèo nànTốt 

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm,Nguyễn Hoàng cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn hợp đồng chất lượng, đảm bảo tính pháp lý vì quyền lợi của khách hàng. 

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng. 

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng 3. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng 4. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng 5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng