Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Sunday
Jul 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Người hiến máu tình nguyện được truyền máu miễn phí

Người dùng đánh giá: / 1
Nghèo nànTốt 
- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, người hiến máu tình nguyện trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập, được miễn trả tiền máu, thành phần máu tối đa bằng số lượng máu, thành phần máu đã hiến theo Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán khoản kinh phí này cho cơ sở y tế công lập; trường hợp người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở y tế công lập khoản chi này theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
Cũng theo Thông tư này, kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí thu hồi khi cung cấp máu toàn phần, các chế phẩm máu; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Kinh phí này được dùng để chi các khoản: hỗ trợ đi lại, ăn uống nhẹ tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện; hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện; chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện; chi tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện…
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 40/2007/TT-BTC ngày 23/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
 

Ngân hàng cho vay ưu đãi được cấp bù lãi suất

  - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18...

Tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam

- Để tăng cường vai trò, nhiệm vụ quan trọn...

Pháp Lệnh Án Phí, Lệ Phí Tòa Án 2009

PH...

Công Văn 105/TANDTC-KHXX, V/v: thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12

Người dùng đánh giá: / 1
Nghèo nànTốt 

TO...

Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2010

Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2010
Phần II
Phần III
Toàn bộ trang
           - Căn ...

Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 22/2009...

Trang 4 of 5

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo