Nhiều dân mạng chia sẻ, hình ảnh hai em nhỏ ngồi s...