Một người lính bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm SAS...