Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Sunday
Jul 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dịch Vụ Tư Vấn

Dịch Vụ Tư Vấn

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Người dùng đánh giá: / 2
Nghèo nànTốt 
Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Nội dung tư vấn:

 - Luật sư Hoàng chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
-  Luật sư Hoàng nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
-  Luật sư Hoàng cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
-  Luật sư Hoàng đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
-  Luật sư Hoàng thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

 

-  Luật sư Hoàng soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
-  Luật sư Hoàng  soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
-  Luật sư Hoàng  tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...
 

Các loại hợp đồng:

- Hợp đồng kinh tế,
- Hợp đồng thương mại,
- Hợp đồng đầu tư,
- Hợp đồng dân sự,
- Hợp đồng lao động,
- Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
- Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
- Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
- Hợp đồng li-xăng;
- Hợp đồng mua bán;
- Các loại hợp đồng khác...

 

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Hướng dẫn thủ tục cần thiết để đăng ký nhãn hiệu h...

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty

Trước hết, Quý khách vui lòng cung cấp cho chúng t...

Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ kế toán thuế

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀNG THÁNG

      Thực hiện toàn bộ c...

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  * Các thay đổi thường gặp:
  • Thay  đổi thành viên.
  • Th...

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

* Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 3 Luật Đầu tư ...

Xem chi tiết...

Thành lập doanh nghiệp

  * Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp trở ...

Tư vấn pháp luật đất đai

Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 
Tư vấn pháp luật đất đai 1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:
  •    ...
Trang 3 of 4

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo