(VTC News) - Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Berli...