Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Wednesday
May 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dân Sự

 

Chưa nghỉ hết phép năm, được thanh toán 100% hay 200% lương?

Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 

 

TTO - * Một năm tôi được 14 ngày phép nhưng không sử dụng hết, cuối năm công ty thanh toán hoàn toàn, cho tôi hỏi thanh toán những ngày phép này bằng 100% hay 200% lương cơ bản?

Trong năm chúng tôi tăng lương 2 đợt thì tiền phép này thanh toán theo mức lương nào? Đối với những người trong thời gian thử việc, công ty không có việc cho nghỉ thì những người này được hưởng lương 70% như những công nhân đã ký hợp đồng chính thức không?

(Nguyen Ha Anh Thai)

- Tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, thì “tiền lương trả cho người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ về việc riêng có hưởng lương được tính theo lương thời gian, bằng tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày, nhân với số ngày được nghỉ theo quy định”.

Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật lao động,̀ tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc phải ít nhất bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc mà họ đang làm. Do đó, trường hợp lao động thử việc bị công ty cho nghỉ việc ngày nào vì lý do công ty không có việc thì ngày đó lao động thử việc sẽ được công ty thanh toán tiền lương với mức lương ít nhất bằng 70% so với mức lương mà họ được hưởng nếu ký hợp đồng lao động chính thức.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo