Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Saturday
Sep 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home test menu

Bất Động Sản

Tư vấn pháp luật đất đai

Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 
Tư vấn pháp luật đất đai1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:
 •        Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà .
 •        Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.
2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:
 •        Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà.
 •        Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro.
 •        Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật.
 •        Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.
 •        Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán.
 •        Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà.
 •        Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán.
 •        Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.
2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở:
 •        Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn.
 •         Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ.
 •        Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.
3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
 •        Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng.
 •        Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà.
 •        Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao.
 •        Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
 •        Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.
 •        Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.
 •        Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.
 •        Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng  
 •        Các nội dung khác có liên quan:
4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
 •        Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng.
 •        Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.
 •        Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 •        Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.
5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng
 •        Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.
 •        Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
 •        Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.
 

Tư vấn pháp luật Thừa kế

Người dùng đánh giá: / 10
Nghèo nànTốt 
Tư vấn pháp luật Thừa kế1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
 •        Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân.
 •        Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế.
 •        Tư vấn xác định di sản thừa kế.
 •        Tư vấn xác định người thừa kế di sản.
 •        Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.  
 •        Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
 •        Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản.
 •        Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có).
 •        Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế.
 •        Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế.
 •        Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế.
 •        Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
 •        Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật.
 •        Tư vấn viết nội dung di chúc.
 •        Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
 •        Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản.
 •        Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 •        Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng.
 •        Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế.
 •        Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản.
 •        Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc.
 •        Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng.
 •        Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng.
 •        Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc.
 •        Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc.
 •        Tư vấn thủ tục Công bố di chúc.
 •        Tư vấn giải thích nội dung di chúc.
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
 •        Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật.
 •        Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật.
 •        Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có).
 •        Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế.
 •        Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác  
4. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
 •        Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế.
 •        Tư vấn xác định người phân chia di sản.
 •        Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế.
 •        Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc.
5. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp
 •        Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.
 •        Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
 •        Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền.
 

 

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo