Ông chồng vừa xem vô tuyến vừa ôm cái điện thoại l...