Trong nhà, nơi thu hút tài vượng nhiều nhất là két...