Thịt heo nái sau khi ngâm hóa chất biến thành thịt...