Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Sunday
Oct 20th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dịch Vụ Tư Vấn Lao Động Tư vấn pháp luật hợp đồng

Tư vấn pháp luật hợp đồng

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 2
Nghèo nànTốt 

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm,Nguyễn Hoàng cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn hợp đồng chất lượng, đảm bảo tính pháp lý vì quyền lợi của khách hàng. 

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng. 

 •        Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng.
 •        Tư vấn  về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng.
 •        Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng.
 •        Tư vấn Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng.  
 •        Tư vấn Sửa đổi đề nghị.
 •        Tư vấn Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.  
 •        Tư vấn Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.
 •        Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
 •        Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm.
 •        Tư vấn phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán.
 •        Tư vấn Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.
 •        Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
 •        Tư vấn Thời điểm nên giao kết hợp đồng
 •        Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.
 •        Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.
 •        Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.
 •        Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng  
 •        Các nội dung khác có liên quan:
3. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng
 •        Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng.
 •        Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.
4. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
 •        Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 •        Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.
5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng
 •        Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.
 •        Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
 •        Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.
 

 

 

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo