Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Tuesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế LÃI SUẤT CƠ BẢN

LÃI SUẤT CƠ BẢN

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 5
Nghèo nànTốt 


Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
8% 1819/QĐ-NHNN 27/7/2010 01/08/2010
8% 1565/QĐ-NHNN 24/6/2010 01/07/2010
8% 1311/QĐ-NHNN 31/5/2010 01/06/2010
8% 1011/QĐ-NHNN 27/4/2010 01/05/2010
8% 618/QĐ-NHNN 25/03/2010 01/04/2010
8% 353/QĐ-NHNN 25/2/2010 01/03/2010
8% 134/QĐ-NHNN 25/01/2010 01/02/2010
8%/năm 2665/QĐ-NHNN 25/11/2009 01/12/2009
7% 2459/QĐ-NHNN 28/10/2009 01/11/2009
7,0%/năm 2232/QĐ-NHNN 01/10/2009
7% 2024/QĐ-NHNN 26/8/2009 01/09/2009
7% 1811/QĐ-NHNN 30/7/2009 01/08/2009
7% 1539/QĐ-NHNN 30/6/2009 01/07/2009
7% 1250/QĐ-NHNN 22/5/2009 01/06/2009
7% 1015/QĐ-NHNN 29/4/2009 01/05/2009
7% 626/QĐ-NHNN 24/03/2009 01/04/2009
7% 378/QĐ-NHNN 24/02/2009 01/03/2009
7,0% 172/QĐ-NHNN 23/1/2009 01/02/2009
8.5%/năm 3161/QĐ-NHNN 19/12/2008 22/12/2008
10,0%/năm 2948/QĐ-NHNN 03/12/2008 05/12/2008
11% 2809/QĐ-NHNN 21/11/2008
12%/năm 2559/QĐ-NHNN 3/11/2008 05/11/2008
13.0%/năm 2316/QĐ-NHNN 20/10/2008 21/10/2008
14.00%/năm 2131/QĐ-NHNN 25/09/2008 01/10/2008
14%/năm 1906/QĐ-NHNN 29/8/2008 01/09/2008
14%/năm 1434/QĐ-NHNN 26/6/2008 01/07/2008
14%/năm 1317/QĐ-NHNN 10/6/2008 11/06/2008
12,00% 1257/QĐ-NHNN 30/5/2008 01/06/2008
12% 1099/QĐ-NHNN 16/5/2008 19/05/2008
8.75 978/QĐ-NHNN 29/4/2008 01/05/2008
8.75% 689/QĐ-NHNN 31/03/2008 01/04/2008
8.75% 479/QĐ-NHNN 29/2/2008 01/03/2008
8.75% 305/QĐ-NHNN 30/1/2008 01/02/2008
8.25%/năm 3096/QĐ-NHNN 01/01/2008
8.25%/năm 2881/QĐ-NHNN 01/12/2007
8,25%/năm 2538/QĐ-NHNN 31/10/2007 01/11/2007
8,25%/năm 2265/QĐ-NHNN 28/9/2007 01/10/2007
8,25%/năm 2018/QĐ-NHNN 30/8/2007 01/09/2007
8,25%/năm 1787/QĐ-NHNN 31/7/2007 01/08/2007
8,25%/năm 1546/QĐ-NHNN 29/06/2007 01/07/2007
8,25%/năm 1143/QĐ-NHNN 29/5/2007 01/06/2007
8.25%/năm 908/QĐ-NHNN 27/04/2007 01/05/2007
8,25%/năm 632/QĐ-NHNN 29/03/2007 01/04/2007
8,25%/năm 424/QĐ-NHNN 27/02/2007 01/03/2007
8,25%/năm 298/QĐ-NHNN 31/1/2007 01/02/2007
8,25%/năm 2517/QĐ-NHNN 29/12/2006 01/01/2007
8,25%/năm 2308/QĐ-NHNN 30/11/2006 01/12/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 2045/QĐ-NHNN 30/10/2006 01/11/2006
8,25%/năm 1887/QĐ-NHNN 29/09/2006 01/10/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1714/QĐ-NHNN 31/08/2006 01/09/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1522/QĐ-NHNN 31/7/2006 01/08/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1234/QĐ-NHNN 30/06/2006 01/07/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1044/QĐ-NHNN 31/05/2006 01/06/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 854/QĐ-NHNN 28/4/2006 01/05/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 581/QĐ-NHNN 30/3/2006 01/04/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 311/QĐ-NHNN 28/2/2006 01/03/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 140/QĐ-NHNN 26/01/2006 01/02/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1894/QĐ-NHNN 30/12/2005 01/01/2006
8,25%/năm 1746/QĐ-NHNN 01/12/2005 01/12/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 1556/QĐ-NHNN 28/10/2005 01/11/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1426/QĐ-NHNN 30/9/2005 01/10/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1246/QĐ-NHNN 26/8/2005 01/09/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1103/QĐ-NHNN 28/7/2005 01/08/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 936/QĐ-NHNN 30/6/2005 01/07/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 781/QĐ-NHNN 31/5/2005 01/06/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 567/QĐ-NHNN 29/4/2005 01/05/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 315/QĐ-NHNN 25/03/2005 01/04/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 211/QĐ-NHNN 28/2/2005 01/03/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 93/QĐ-NHNN 27/1/2005 01/02/2005
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1716/QĐ-NHNN 31/12/2004 01/01/2005
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1522/QĐ-NHNN 30/11/2004 01/12/2004
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1398/QĐ-NHNN 29/10/2004 01/11/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 1254/QĐ-NHNN 30/9/2004 01/10/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 1079/QĐ-NHNN 31/8/2004 01/09/2004
0,625%/tháng (7,50%/năm) 968/QĐ-NHNN 29/7/2004 01/08/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 797/QĐ-NHNN 29/6/2004 01/07/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 658/QĐ-NHNN 28/05/2004 01/06/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 2210/QĐ-NHNN 27/02/2004 01/03/2004
7,50%/năm 285/2003/QĐ-NHNN 31/03/2003 01/04/2003
7,44%/năm 792/2002/QĐ-NHNN 26/07/2002 01/08/2002
7,20%/năm 1247/2001/QĐ-NHNN 28/09/2001 01/10/2001
7,80%/năm 557/2001/QĐ-NHNN 26/04/2001 01/05/2001
8,40%/năm 237/2001/QĐ-NHNN 28/03/2001 01/04/2001
8,70%/năm 154/2001/QĐ-NHNN 27/02/2001 01/03/2001
9,00%/năm 242/2000/QĐ-NHNN 02/08/2000 05/08/2000
 

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo