Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Tuesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Văn Bản Pháp Luật Dân Sự Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 0
Nghèo nànTốt 
Chỉ mục bài viết
Luật thuế thu nhập cá nhân
Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Toàn bộ trang

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12

NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

  

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo