Trung Quốc hôm nay 18/1 hối thúc Mỹ không cho phép...