Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Tuesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng 2710

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 0
Nghèo nànTốt 
- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 ban hành kèm theo Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, mặt hàng nhiên liệu đốt khác (mã 2710.19.79.00) thuế suất giảm từ 25% xuống còn 20%; bổ sung mặt hàng chất chống dính sản xuất phân bón DAP (mã 2710.19.90.10) với thuế suất 1%, loại khác (mã 2710.19.90.90) với thuế suất 5%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 21/9/2009. Bãi bỏ Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo