Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Tuesday
Jul 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Miễn, giảm thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà ở

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 0
Nghèo nànTốt 

- Ngày 14/9/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 181/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/4/2009: số 65/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; số 66/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp; số 67/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển  nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 22/7/2009 (ngày Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2009 đối với các trường hợp sau: nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề (không phân biệt học tại trường công lập hay ngoài công lập) thuê trong quá trình học tập; nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.


Nhà ở thuộc diện được giảm thuế suất thuế GTGT nêu trên phải đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được thuê, được thuê mua, được mua quy định tại các Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp được giảm thuế là doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.


Cũng theo quy định tại Quyết định này, miễn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với các khoản thu nhập từ: hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê trong quá trình học tập; hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp; hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Đối tượng thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 là các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng.


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo